KINDER- EN JONGEREN PSYCHOLOOG TE GENT

Kinderen en jongeren (4-17 jaar)

In het leven kunnen we niet alles voorzien. Door ingrijpende gebeurtenissen, veranderingen of ervaringen, kunnen kinderen en jongeren vastlopen in hun emoties.

Binnen een veilige en aanvaardende ruimte luister ik graag naar jullie verhaal en bezorgdheden.

De unieke belevingswereld van het kind staat hierbij centraal. Ik help kinderen en jongeren met het verwerken van moeilijke ervaringen en het anders omgaan met angsten, piekeren, onzekerheden, boosheid of verdriet.

Samen gaan we op weg en zoeken we naar manieren om gevoelens te uiten en onder woorden te brengen van datgene dat nog niet gezegd kon worden.

WERKWIJZE

Aanmelding

Aanmelden kan telefonisch (0471/29.01.06), via e-mail (info@lisarenson.be) of via de website. Aanmelden kan op eigen initiatief of na doorverwijzing.

KENNISMAKINGSGESPREK

Ik luister graag naar jullie verhaal, bezorgdheden, wensen en verwachtingen. Er wordt bekeken of er langs beide kanten een ‘klik’ is en of deze vorm van hulpverlening het meest passend is.

EXPLORATIE

Ik leer je kind en zijn belevingswereld graag beter kennen. Er wordt op zoek gegaan naar wat het kind met bepaald gedrag wil uitdrukken. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken, samen spelen en creatieve opdrachten.

THERAPIE

Ik koppel de thema’s uit de gevoelswereld van je kind terug en de noden worden op elkaar afgestemd. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hulpvraag, wordt er gestart met gesprekstherapie, speltherapie, ouder-kindbegeleiding of gezinsbegeleiding. Regelmatig wordt er een reflectiegesprek gepland om samen stil te staan bij de weg die reeds werd afgelegd.

‘There’s a crack in everything, that’s how the light gets in’

Leonard Cohen

OVER LISA

Ik ben Lisa, klinisch psycholoog (UGent, 2012) en psychotherapeut. Ik specialiseerde me verder in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen en deed ervaring op in diverse werksettings.

Naast mijn praktijk, ben ik als kinderpsychologe ook verbonden aan de dienst Medische Psychologie van het Universitair Ziekenhuis van Gent. Ik begeleid er kinderen en jongeren met een chronische ziekte in hun verwerkingsproces.

Doorheen de jaren volgde ik verschillende opleidingen en workshops, waaronder de jaaropleiding praktijkgerichte psychodrama aan het Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie, alsook de vierjarige erkende opleiding tot experiëntieel-integratief psychotherapeut voor kinderen, jongeren en gezinnen aan Focus on Emotion. Daarnaast ben ik ook EMDR-therapeut in opleiding bij vormingscentrum Integrativa. In mijn zoektocht naar persoonlijke groei en zelfontplooiing is ook yoga op mijn pad gekomen en vanuit die passie volgde ik de opleiding tot professioneel kinderyogadocent aan Yoga on Call in Gent.

WAARIN IK GELOOF

DE KRACHT VAN EMOTIES
emoties bieden een schat aan informatie over wat we echt belangrijk vinden en nodig hebben
DE KRACHT VAN VERBINDING
de verbinding tussen lichaam en geest, de wijsheid van ons lichaam dat ons iets wil vertellen
DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID
veerkracht begint bij het omarmen van onze kwetsbaarheid en deze in dialoog brengen met betekenisvolle anderen